is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 24februari 1979

Juliana

De Ministervan Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de vijftiende maart 1979

De Ministervan Justitie, J. de Ruiter

85

Besluit van 21 februari 1979 tot schorsing van het besluit van de Raad van de gemeente Monnickendam van 13 mei 1976, nr. 49 B, inzake wijziging van de Bezoldigingsverordening 1976

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 februari 1979, nr. AC78/U321, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Financiële Arbeidsvoorwaarden;

Overwegende dat de Raad van de gemeente Monnickendam bij besluit van 13 mei 1976, nr. 49 B, met ingang van 1 januari 1976 de Bezoldigingsverordening 1976 in dier voege heeft gewijzigd dat aan gemeente-ambtenaren I, II, III en IV voor het bezit van bepaalde diploma's een toelage kan worden toegekend;

dat deze regeling in belangrijke mate afwijkt van de voor het overheidspersoneel geldende salarisregelingen;

dat in verband daarmede, alsmede ter voorkoming van repercussies elders, de verdere werking van genoemd besluit van de Raad van de gemeente Monnickendam dient te worden voorkomen;

Gelet op artikel 126 van de Ambtenarenwet 1929;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voornoemd besluit van de Raad van de gemeente Monnickendam te schorsen.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 21 februari 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de vijftiende maart 1979

De Ministervan Justitie, J. de Ruiter