is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De betreffende aanduiding mag uitsluitend worden gebezigd voor de waar waarvan het vloeibare gedeelte voldoet aan de achter de aanduiding vermelde refractometerwaarde. a. vruchten op water: refractometerwaarde lager dan 10%; b. vruchten op water lichtgezoet: refractometerwaarde tenminste 10%; c. vruchten op lichte siroop: 1°. refractometerwaarde tenminste 14%: indien de volgende vruchten zijn verwerkt: ananas, perziken, peren, druiven, mandarijnen of mengsels geheel of gedeeltelijk bestaande uit deze vruchten; 2°. refractometerwaarde tenminste 16%: indien de volgende vruchten zijn verwerkt: grapefruit, abrikozen of sinaasappelen; 3°. refractometerwaarde tenminste 18%: indien andere vruchten zijn verwerkt dan de onder 1° en 2° genoemde; d. vruchten op zware siroop: 1°. refractometerwaarde tenminste 18%: indien de volgende vruchten zijn verwerkt: ananas, grapefruit, mandarijnen, peren, sinaasappelen, perziken, druiven of mengsels geheel of gedeeltelijk bestaande uit deze vruchten andere dan de onder 2° bedoelde; 2°. refractometerwaarde tenminste 17%: de waren overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, eerste lid, onder c, 2°, aangeduid als fruitcocktail; 3°. refractometerwaarde tenminste 21 %: indien andere vruchten zijn verwerkt dan de onder 1° genoemde; e. vruchten op extra zware siroop: 1°. refractometerwaarde tenminste 22%: indien de volgende vruchten zijn verwerkt: ananas, peren of mengsels geheel of gedeeltelijk bestaande uit deze vruchten; 2°. refractometerwaarde tenminste 24%: indien andere vruchten verwerkt zijn dan de onder 1° genoemde. 2. Voor de waar verkregen door vruchten, geheel of in stukken, in vruchtensap eventueel gemengd met vaste suiker door warmte te conserveren moet met inachtneming van het in artikel 17 bepaalde een der hieronder genoemde aanduidingen worden gebezigd. De betreffende aanduiding mag uitsluitend worden gebezigd voor de waar waarvan het vloeibare gedeelte voldoet aan de achter de aanduiding vermelde eisen: a. vruchten op vruchtensap: het vloeibare gedeelte moet bestaan uit vruchtensap waaraan geen suiker en/of water is toegevoegd; b. vruchten op lichtgezoet vruchtensap: refractometerwaarde tenminste de waarden genoemd in het eerste lid, onder c, voor de betreffende vruchten; c. vruchten op zwaar gezoet vruchtensap: refractometerwaarde tenminste de waarden genoemd in het eerste lid, onder d, voor de betreffende vruchten; d. vruchten op extra zwaar gezoet vruchtensap: refractometerwaarde tenminste de waarden genoemd in het eerste lid, onder e, voor de betreffende vruchten. 3. De waren bedoeld in het eerste en tweede lid moeten voldoen aan de eis dat andere stoffen of produkten dan die afkomstig van de verwerkte vruchten en suiker niet zijn toegevoegd met uitzondering van de hierna genoemde die in de waar aanwezig mogen zijn met inachtneming van de daarbij vermelde beperkingen: a. citroenzuur (E 330), alsmede de natrium-, kalium- en calciumzouten van dit zuur (E 331, E 332 en E 333); b. melkzuur (E 270), alsmede de natrium-, kalium- en calciumzouten van dit zuur (E 323, E 326 en E 327); c. zwaveligzuur: a indien de vruchten uitsluitend bestaan uit abrikozen of rozijnen tot een gehalte van ten hoogste 250 mg per kg; ^ bij andere vruchten tot ten hoogste 15 mg per kg. d. vruchtenessences en/of essences mits de in het eerste lid voor de betreffende waar vastgestelde aanduiding onmiddellijk wordt voorafgegaan