is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raming van de middelen

TOTAAL 270 800 000 AFDELING 1. MINISTERIE 65 221 000 Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard 368 000 1 Accountantsonderzoeken 48 000 2 Kantine-opbrengsten 211 000 3 Controles Algemene Inspectiedienst 42 000 4 Diverse ontvangsten 67 000 Onderafdeling III. Ontvangsten van algemene aard 64 853 000 5 Inhouding voor dienstkleding, woning, licht, water, verwarming, enz. 246 000 6 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen 422 000 7 Rente over verstrekte leningen 88 000 8 Aflossing van aan ambtenaren verstrekte rentedragende en renteloze voorschotten 156 000 9 Terugontvangen subsidievoorschotten Memorie 10 Bijdrage van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A 63 500 000 11 Diverse ontvangsten 441 000 AFDELING II. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR LANDBOUW EN VOEDSELVOORZIENING 109 016 000 Onderafdeling II. Algemene zaken 7 239 000 Paragraaf 1. Algemeen 64 000 12 Aflossing van aan kruidendrogerijen verstrekte renteloze voorschotten 46 000 13 Diverse ontvangsten 18 000 Paragraaf 3. Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau 7 175 000 14 Verrichte werkzaamheden 7 175 000 Onderafdeling III. Landbouwonderwijs 2 765 000 Paragraaf 1. Algemeen 2 765 000 15 Aflossing van renteloze studievoorschotten 1 019 000 16 Bijdragen van leerlingen 1 706 000 17 Diverse ontvangsten 40 000 Onderafdeling IV. Landbouwkundig onderzoek 2 352 000 Paragraaf 3. Rijksinstituut voor rassenonderzoek van cultuurgewassen 2352 000 18 Onderzoekingen 1 669 000 19 Proefboerderijen 668 000 20 Diverse ontvangsten 15 000

Onderafdeling V. Bedrijfsstructurele aangelegenheden 5 358 000 Paragraaf 1. Algemeen 840 000 21 Publikaties 125 000 22 Verrichte werkzaamheden 696 000 23 Diverse ontvangsten 19 000 Paragraaf 3. Provinciale directies voor de bedrijfsontwikkeling 4 518 000 24 Verrichte werkzaamheden 4 507 000 25 Diverse ontvangsten 11 000 Paragraaf 4. Voorlichting Memorie 26 Exploitatiesaldo provinciale stichtingen voor bedrijfsontwikkeling Memorie Onderafdeling VI. Akker- en tuinbouw 2 450 000 Paragraaf 1. Algemeen 11 000 27 Aflossing van aan kleine tuinbouwers verstrekte kredieten 1 000 28 Diverse ontvangsten 10 000 Paragraaf 2. Praktijkonderzoek 1 000 29 Exploitatiesaldo proefstations Memorie 30 Aflossing van een in 1953 aan de Stichting Boom en Vrucht verstrekt renteloos voorschot 1 000 Paragraaf 3. Rijksproefstation voor zaadcontrole 1 338 000 31 Onderzoekingen 1 333 000 32 Diverse ontvangsten 5 000 Paragraaf 4. Raad voor het kwekersrecht 1 100 000 33 Jaarcijnzen 695 000 34 Griffierechten 400 000 35 Publikaties 5 000 Onderafdeling VII. Veehouderij en zuivel 105 000 36 Paragraaf 1. Algemeen Adviezen 105 000 57 000 37 Diverse ontvangsten 48 000 Onderafdeling VIII. Verwerking en afzet agrarische produkten 520 000 38 Vergoedingen voor tentoonstellingen 520 000 Onderafdeling IX. Veterinaire dienst 80 580 000 Paragraaf 1. Algemeen 73 095 000 39 Keuringsgelden 71 364 000 40 Slachtopbrengsten 1 190 000 41 Diverse ontvangsten 541 000 Paragraaf 2. Onderzoek 7 485 000 42 Sera, vaccins en diagnostica 7 485 000 Onderafdeling X. Planteziektenkundige aangelegenheden 5147 000 Paragraaf 1 Algemeen 5 147 000 43 Inspecties van agrarische produkten 4 671 000