is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 17 maart 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

De Minister van Buitenlandse Zaken, C. A. van der Klaauw

Uitgegeven de derde april 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977,14 652, R 1076; 1977/78, 14 652, R 1076 Hand. I11978/79, bladz. 3745 Kamerstukken 11978/79,14 652, R 1076 (78) Hand. 11978/79, bladz. 509-510