is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 54 55 56* 57* 58* 59* 60* 61 62 63 Aflossing in mindering van de schuld van de de Staat aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen (Wet Regeling van de financiële positie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen van 8 sept. 1976, Stb. 497) 37 000 000 Compensatie voor gehandhaafde openbare dienstverplichtingen in de sector van het personenvervoer van de N.V. Nederlandse Spoorwegen krachtens de E.G.-Verordening 1191/69 713 100 000 Bijdrage aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen in het verlies in de sector van het goederenvervoer 1 66 200 000 Garantie ten behoeve van de N.V. Nederlandse Spoorwegen ingevolge de wet van 6 juni 1968, Stb. 328, gewijzigd bij de wet van 1 mei 1970, Stb. 253, voor de aflossing en rentebetalingen op door die vennootschap in de jaren 1967 tot en met 1970 aangegane leningen tot een bedrag van ten hoogste in hoofdsom f 315 000 000 Memorie Regeringsgarantie ten behoeve van de verbintenissen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, voortvloeiende uit de deel-. neming aan de Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmateriaal (Eurofima), met betrekking tot de aanschaffing van materieel en het waarborgen van de uitvoering van de financieringsovereenkomsten van bedoelde maatschappij Memorie Garantie ten behoeve van de N.V. Nederlandse Spoorwegen ingevolge de wet van 5 juli 1972, Stb. 365, voor de aflossing en rentebetalingen op door die vennootschap tot 1 juli 1973 aangegane en aan te gane leningen tot een bedrag van ten hoogste in hoofdsom f 565 000 000 Garantie ten behoeve van de N.V. Nederlandse Spoorwegen ingevolge de wet van 22 mei 1974, Stb. 347, voor de aflossing en rentebetalingen op door die vennootschap tot 1 januari 1975 aan te gane leningen tot een bedrag van ten hoogste in hoofdsom f 400 000 000 Garantie ten behoeve van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor de aflossing en rentebetalingen op door die vennootschap na 1 januari 1975 aan te gane leningen tot een bedrag van ten hoogste in hoofdsom f 525 000 000 !n 1979 te verlenen garanties: Memorie Memorie Memorie 15 000 000 Bijdrage aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen in verband met de aanleg van nieuwe spooren tramlijnen ten behoeve van het personenvervoer 200 820 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 75 000 000 Extra werkgelegenheidsprogramma 1977 I Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 768 000 Extra werkgelegenheidsprogramma 1977 II Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 560 000

64 Extra werkgelegenheidsprogramma 1978 II Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 663 000 Paragraaf 4. Korps controleurs gevaarlijke stoffen 3 162 000 65* Personeel 2 647 000 66* Materieel 515 000 Onderafdeling II. Rijksdienst voor het Wegverkeer 84 734 000 67* Personeel 35 314 000 68* Materieel 49 420 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 000 000 in 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere laren tot betaling zullen leiden 2 000 000 Onderafdeling III. Commissie Vervoervergunningen 6 599 000 69* Bezoldiging leden 120 000 70* Personeel 5 472 000 71* Materieel 1 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 72* Representatie 7 000 AFDELING IV. ZEESCHEEPVAART 252 680 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 243 002 000 73* Personeel 13 072 000 74* Materieel 3 175 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 75* Representatie 19 000 76* Commissies 6 000 77* Subsidies en bijdragen 6 837 000 hiervan wordt doorberekend aan hoofdstuk X 235 000 zodat wordt uitgetrokken 6 602 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 78 Garantie van rente en aflossing van leningen ten behoeve van de Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen tot een bedrag van f 36 000 000 3 705 000 79* Garantie ter vrijwaring tegen liquiditeitstekorten ten behoeve van de Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen tot een bedrag van f 1 500 000 Memorie