is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119 * 120 * 121 * 122 * 123* 124 125* 126* 127 128 129* Onderafdeling lil. Luchtvaartinspectie 11 376000 Personeel 7 441 000 Materieel 3 410 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 310 000 Commissies Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 200 000 525 000 Onderafdeling IV. Rijksluchtvaartschool 18032000 Personeel 10 567 000 Materieel 8 725 000 waarvan wordt doorberekend aan de Luchtvaartinspectie (artikel 120) 185 000 waarvan wordt doorberekend aan de Luchtverkeersbeveiliging (artikel 126) 1 300 000 zodat wordt uitgetrokken 7 240 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 Bijdrage aan de N.V. Luchthaven Eelde in de door de gemeente Groningen te maken kosten wegens het beschikbaar houden van de brandweer 225 000 Onderafdeling V. Luchtverkeersbeveiliging 124 394 000 Personeel 48 154 000 waarvan wordt doorberekend aan de Weerschepen (artikel 140) 300 000 zodat wordt uitgetrokken 47 854 000 Materieel 23 620 000 waarvan wordt doorberekend aan de Weerschepen (artikel 141) 130 000 zodat wordt uitgetrokken 23 490 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 9 900 000 Aandeel Eurocontrol 21 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 000 Vergoeding aan Eurocontrol terzake van de Nederlandse inkomstenbelasting, geheven over de salarissen van het in Nederland werkzame personeel van Eurocontrol 22 800 000 Bijdragen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 8 750 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 Onderafdeling VI. Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium 130 Bijdrage aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium in het exploitatietekort 26 085 000 waarvan wordt doorberekend aan: a. hoofdstuk VIII 1 305 000 b. hoofdstuk X 225 000 c. hoofdstuk XIII 3 915 000 zodat wordt uitgetrokken 131 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium voor investeringen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 400 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 4 300 000 132* Garantie ter vrijwaring tegen liquiditeitstekorten ten behoeve van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium tot een maximum van f 3 mln 133 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium voor de bouw van een lage-snelheidswindtunnel (D.N.W.) Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 000 134* Garantie van rente en aflossing van een lening van f 34 mln ten behoeve van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium ten behoeve van de bouw van een lage-snelheidswindtunnel (D.N.W.) In 1979 te verlenen garanties: 8 000 000 AFDELING VI. KONINKLIJK NEDER LANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT Onderafdeling I. Algemeen beheer 135* Personeel 36 987 000 waarvan wordt doorberekend aan: 1. Rijksluchtvaartdienst (artikel 129) 7 350 000 2. Rijkswaterstaat 350 000 zodat wordt uitgetrokken 136* Materieel 9 419 000 waarvan wordt doorberekend aan: 1. Rijksluchtvaartdienst (artikel 129) 1 400 000 2. Rijkswaterstaat 109 000 zodat wordt uitgetrokken Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 137* College van Bijstand 138" Bijdragen aan het buitenland 27 770 000 20 640 000 6 460 000 Memorie 670 000 Memorie 44 409 000 38 939 000 29 287 000 7 910 000 2 000 1 620 000