is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139“ Bijdragen aan de Gemeentelijke Stichting Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut te Amsterdam en de Filiaalinrichting van het K.N.M.I. te Rotterdam 380 000 waarvan wordt doorberekend aan: Zeescheepvaart (artikel 85) 260 000 zodat wordt uitgetrokken 120 000 Onderafdeling II. Weerschepen 5 470 000 140* Personeel 1 085 000 141* Materieel 2 985 000 142 Bijdrage aan de Internationale weerschepenorganisatie onder auspiciën van de W.M.O. 1 400 000 AFDELING VII. WATERSTAAT 3 106 323 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 143* Personeel 144* Materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 51 342 000 39 653 000 11 634 000 145* Representatie 55 000 Onderafdeling II. Buitendiensten van de Rijkswaterstaat 146* Personeel waarvan wordt doorberekend aan de artikelen 151, 173, 174, 181 en 183 alsmede aan het Rijkswegenfonds zodat wordt uitgetrokken 147* Praktikanten 148* Materieel 149* 646 372 000 588 1 92 000 14 750 000 86 230 000 573 442 000 2 350 000 waarvan wordt doorberekend aan de artikelen 151,173, 174, 181 en 183 alsmede aan het Rijkswegenfonds 15 750 000 zodat wordt uitgetrokken Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 Bouw alsmede aankoop van gronden en opstallen 70 480 000 100000 Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 150* Octrooiaangeiegenheden, concessies en vergunningen 151 Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uitgaven betrekking hebbende op de voorbereiding van werken en onderzoek naar de waterstaatkundige toestand des lands 250 057 000 20 000 55 673 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 20 000 000

152 Uitkeringen in het belang van de grienden rietcultuur 153* Bijzondere activiteiten 154* Raden en commissies 155* Werving en opleiding van personeel 156 Bijdragen en vergoedingen 28 81 2 000 waarvan wordt doorberekend aan: a. hoofdstuk VIII 10 000 b. hoofdstuk XI Memorie zodat wordt uitgetrokken Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 157 Civiele verdedigingsvoorbereiding Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 3 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere /aren tot betaling zullen leiden 4 000 000 158* Flerstel van winter- en stormschade aan in onderhoud zijnde werken 159* Uitkeringen terzake van overneming in beheer en onderhoud van rijkswerken door anderen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 500 000 160* Interdepartementale Coördinatie Commissie Noordzee Aangelegenheden (ICONA) 161* Aankoop, vervoer en opslag van materialen, welke in al of niet bewerkte vorm worden doorgeleverd 162 Vaartuigen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 8 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere /aren tot betaling zullen leiden 5 500 000 163 Vervroeging c.q. verdere versnelling van de uitvoering van waterstaatswerken ten behoeve van de stimuleringsgebieden 164 Extra stimuleringsprogramma 1976 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 640 000 165 Extra werkgelegenheidsprogramma 1977 II Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 520 000 166 Extra werkgelegenheidsprogramma 1978 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 903 000 167 Lening aan de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium te Delft 168 Verhoging van het bedrijfskapitaal van de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium te Delft Memorie 1 418 000 300 000 1 400 000 28 802 000 4 902 000 2 400 000 3 654 000 200 000 134 600 000 11 538 000 Memorie Memorie Memorie Memorie 3 250 000 Memorie