is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 Waterstaatkundig beheer van Oostelijk Flevoland 11 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 In 1979aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 3 000 000 215' Voorzieningen in verband met het Veluwerandgebied Memorie 216' Onderhoud van de voltooide werken 8 200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 1 000 000 217' Herstel van winter-en stormschade 100 000 218 Indijking en droogmaking 10 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 6 000 000 Onderafdeling III. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 303 366 000 219' Personeel 66 066 000 220' Materieel 10 300 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 221 Sociaal-economische afdeling 4 900 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 222 Bedrijven in eigen beheer 9 700 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 223' Waterleidingbedrijf 1 200 000 224' Huisvesting en geneeskundige verzorging 900 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 225 Bijdragen in de kerkenbouw Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 700 000 226 Bijdrage aan het Openbaar Lichaam „Zuidelijke IJsselmeerpolders" in het nadelig saldo 900 000 7 200 000

227' Overige bijdragen en subsidies 5 700 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 400 000 228 Cultuurtechnische werken 59 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 000 229 Bouwkundige werken 125 900 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 40 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 125 000 000 230' Tijdelijke voorziening in de behoefte van financieringsmiddelen voor de Stichting Woningbouw Lelystad en de Stichting Woningbouw Almere Memorie 231 Aanleg nutsvoorzieningen 11 100 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 000 000 in 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 11 700 000 AFDELING IX. STA ATS VISSERS HAVENBEDRIJF 3 788 000 232 Uitkering aan het Staatsvissershavenbedrijf wegens nadelig saldo 3 028 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 233 Uitkering aan het Staatsvissershavenbedrijf 1. wegens verstrekking van kapitaal 2. van het bedrag, waarmede de waarde van de voorraden op het einde van het dienstjaar de waarde bij de aanvang daarvan overtreft 3. wegens beschikking over de reserve 760 000 760 000 Memorie Memorie AFDELING X. STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE 1 359 695 000 234 Uitkering aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 1. wegens verstrekking van kapitaal 2. wegens financiering „ Communications Satellites Corporation" 3. wegens deelneming C.A.S. 4. wegens deelneming Pandata N. V. 5. wegens overige deelnemingen 6. van het bedrag, waarmede de waarde van de voorraden op het einde van het dienstjaar de waarde bij de aanvang daarvan overtreft 7. wegens beschikking over reserves 8. uitkering van het Rijk wegens kasgeldleningen (renteloze) aan de stichtingen ,,Personeelfonds PTT" en ,.Kinderfonds PTT" 1 359 695 000 1 359 095 000 500 000 Memorie Memorie Memorie Memorie Memorie 100 000