is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. Baten TOENEMING CONTANTE WAARDE OVERRENTE 287 000 000 20 Toeneming contante waarde overrente 287 000 000 BIJDRAGEN 8 267 726 000 21 Pensioenbijdragen 7 000 000 000 22 Drempeltijdbijdragen 112 000 000 23 Wachtgeldtijdbijdragen 60 000 000 24 Bijdrage van het Rijk voor de pensioenen als bedoeld in artikel R 1 van de Algemene Militaire Pensioenwet 127 000 000 25 Overige bijdragen 726 000 26 Meerdere ontvangsten aan bijdragen in verband met algemene loon- en salarismaatregelen 968 000 000 DOORBEREKENDE APPARAATSKOSTEN 22 735 000 27 Doorberekende kosten 22 735 000 BELEGGINGSRESULTATEN 4 819 326 000 28 Rente-bestanddeel annuïteit van het Rijk 141 626 000 29 Netto-resultaat onroerend goed 131 200 000 30 Resultaat overige beleggingen en rente van de volgens artikel 6 van de Beleggingswet gereserveerde gelden 4 546 500 000 DIVERSE BATEN 2 550 000 31 Rente wegens betaling na de vervaldag van aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds toekomende gelden 2 500 000 32 Overige baten 50 000 33 Baten betreffende vorige boekjaren Memorie Totaal baten 13399337000