is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag 85 Vergoeding van kosten van instituten voor de opleiding tot onderwijzend personeel over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 1 293 000 Onderafdeling VI. Beroepsgericht voortgezet onderwijs Paragraaf 1. Huishoud- en nijverheidsonderwijs 90 Personeelsuitgaven rijksschool voor nijverheidsonderwijs wordt verminderd met 91 Materiële uitgaven rijksschool voor nijverheidsonderwijs wordt verminderd met 93 Subsidie ten behoeve van de Stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande te 's-Gravenhage wordt verhoogd met Paragraaf 2. Middenstandsonderwijs, economisch en administratief onderwijs en lager algemeen voortgezet onderwijs 94 Vergoeding van kosten van scholen en cursussen voor middenstandsonderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verhoogd met 95 Subsidies ten behoeve van cursussen voor middenstandsonderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 96 Vergoeding van kosten van scholen voor economisch en administratief onderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 98 Vergoeding van kosten van scholen voor lager algemeen voortgezet onderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met Paragraaf 3. Sociaal-pedagogisch onderwijs 99 Personeelsuitgaven rijks centrale instituten voor opleiding van sportleiders(sters) wordt verminderd met 100 Materiële uitgaven rijks centrale instituten voor opleiding van sportleiders(sters) wordt verminderd met 101 Vergoeding van kosten van scholen en cursussen voor sociaal-pedagogisch onderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met Paragraaf 4. Kunstonderwijs 102 Personeelsuitgaven Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage wordt verminderd met 104 Vergoeding van kosten van scholen, instellingen en cursussen op het gebied van muziek, dans, kleinkunst en toneel over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 105 Vergoeding van kosten van scholen en cursussen op het gebied van de beeldende kunsten over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met Paragraaf 6. Overige uitgaven 108 Kosten verbonden aan en subsidies ten behoeve van het afnemen van examens wordt verminderd met Onderafdeling VII. Onderwijs en vorming werkende jongeren 110 Subsidies ten behoeve van het leerlingwezen over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 111 Vergoeding van kosten van onderwijsinstituten als bedoeld in artikel 1 onder c, onderdelen 1 en 2, van de Leerplichtwet 1969, alsmede van de landelijke organisaties overeenkomstig artikel 61 van de Wet op het voortgezet onderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verhoogd met 863 000 222 000 764 000 3 774 000 504 000 10 785 000 2 342 000 985 000 306 000 4 381 000 946 000 5 884 000 429 000 815 000 2 135 000 9 836 000 22 580 000 1 785 000 300 000 2 425 000 74 608 000 14 927 000 242 633 000 6 988 000 3 321 000 1 350 000 236 069 000 7 975 000 65 500 000 55 606 000 1 871 000 72 000 000 238 039 000