is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

233

Wet van 25 april 1979, houdende naturalisatie van Ahlemeier, Irmgard Marie Thérèse Henriëtte en 20 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ahlemeier, Irmgard Marie Thérèse Henriëtte en 20 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Ahlemeier, Irmgard Marie Thérèse Henriëtte, geboren te Heerlen (Limburg) 3 juli 1933, wonende te Vaals (Limburg), echtgenote van Werner, Hans Günther; 2 Bruns, Herbert Anton, geboren te Kleve (Bondsrepubliek Duitsland) 1 december 1948, wonende te Millingen aan den Rijn (Gelderland); 3 Hörchner, Walter Ernst, geboren te Waltershausen (Duitse Democratische Republiek) 7 januari 1951, wonende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder (Overijssel); 4 Host, Ekke, geboren te Inowrazlaw (Polen) 21 januari 1942, wonende te Ubach over Worms (Limburg); 5 Putz, Maria Anna, geboren te Heiligenkreuz am Waasen (Oostenrijk) 11 oktober 1950, echtgenote van Host, Ekke; 6 Jaarsma, Robin Frans, geboren te Melbourne (Australië) 30 juli 1959, wonende te Drachten, gemeente Smallingerland (Friesland);