is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat A

Bijlage I, behorende bij het Koninklijk besluit van 7 maart 1979, Stb. 236 ter vervanging per 1 april 1977 van de bijlage I, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgemeesters 1954

Klasse Aantal inwoners Bedragen per maand Minimum bezoldiging Bezoldiging na een diensttijd van Maximum 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar diging 1A 1 - 1 000 f 2 959 f 3 023 f 3 087 f 3 151 f 3 215 f 3 279 f 3 349 1B 1 001 - 2 000 f 3 151 f 3 215 f 3 279 f 3 349 f 3 420 f 3 491 f 3 561 2 2 001 - 3 000 f 3 349 f 3 420 f 3 491 f 3 561 f 3 632 f 3 702 f 3 773 3 3 001 - 4 000 f 3 561 f 3 632 f 3 702 f 3 773 f 3 843 f 3 914 f 3 985 4 4 001 - 5 000 f 3 843 f 3 914 f 3 985 f 4 055 f 4 126 f 4 196 f 4 267 5 5 001 - 6 000 f 4 126 f 4 196 f 4 267 f 4 338 f 4 408 f 4 479 f 4 549 6 6 001 - 8 000 f 4 408 f 4 479 f 4 549 f 4 620 f 4 691 f 4 761 f 4 832 7 8 001 - 10 000 f 4 691 f 4 761 f 4 832 f 4 902 f 4 973 f 5 044 f 5 114 8 10 001 - 12 000 f 4 973 f 5 044 f 5 114 f 5 185 f 5 255 f 5 344 f 5 432 9 12 001 - 14 000 f 5 344 f 5 432 f 5 521 f 5 609 f 5 698 f 5 786 f 5 874 10 14 001 - 18 000 f 5 874 f 5 963 f 6 051 f 6 140 f 6 228 f 6 317 f 6 405 11 18 001 - 24 000 f 6 405 f 6 504 f 6 603 f 6 701 f 6 800 f 6 899 f 6 997 12 24 001 - 30 000 f 6 997 f 7 096 f 7 212 f 7 329 f 7 443 f 7 559 f 7 675 13 30 001 - 40 000 f 7 675 f 7 790 f 7 906 f 8 022 f 8 137 f 8 253 f 8 369 14 40 001 - 60 000 f 8 369 f 8 484 f 8 600 f 8 716 f 8 832 f 8 947 f 9 063 15 60 001 - 80 000 f 9 063 f 9 179 f 9 294 f 9 410 f 9 526 f 9 642 f 9 688 16 80 001 -100 000 f 9 688 f 9 808 f 9 928 f 10 049 f 10 169 f 10 289 f 10 410 17 100 001 -125 000 f 10 410 f 10 530 f 10 650 f 10 770 f 10 892 f 11 012 f 11 133 18 125 001 -150 000 f 11 133 f ' 11 254 f 11 296 f 11 416 f 11 535 f 11 655 f 11 775 19 150 001 -250 000 f 11 775 f ■ 11 895 f ' 12 014 f 12 134 f 12 253 f 12 288 f 12 407 20 250 001 -375 000 f 12 407 f 12 526 f 12 645 f 12 763 f 12 882 f 13 000 f 13 120

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Staat B

Bijlage II, behorende bij het Koninklijk besluit van 7 maart 1979, Stb. 236 ter vervanging per 1 april 1977 van de bijlage II, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgemeesters 1954

Klasse Totaal aantal Bedragen per maand Minimum bezoldiging Bezoldiging na een diensttijd van Maximum bezoldiging 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 1A 1-1000 f3349 f3420 f3491 f3561 f3632 f3702 f3773 1B 1001-2000 f3561 f3632 f3702 f3773 f3843 f3914 f 3985 2 2001-3000 f3843 f3914 f3985 f4055 f4126 f4196 f4267 3 3001-4000 f4126 f4196 f4267 f4338 f4408 f4479 f4549 4 4001-5000 f4408 f4479 f4549 f4620 f4691 f4761 f4832 5 5001-6000 f4691 f4761 f4832 f4902 f4973 f5044 f 5114 6 6001-8000 f4973 f5044 f 5114 f 5185 f5255 f5344 f 5432 7 en volgende 8001 en meer f 5344 f 5432 f 5521 f 5609 f 5698 f5786 f 5874

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel