is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

247

Wet van 2 mei 1979, houdende naturalisatie van Beckers, Jacob Hubert Henri en 27 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Beckers, Jacob Hubert Henri en 27 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Beckers, Jacob Hubert Henri, geboren te Elsloo (Limburg) 4 oktober 1927, wonende te Artesia (Californië) (Verenigde Staten van Amerika); 2 Bernard, Marie Céline Claire Cathérine, geboren te Maastricht (Limburg) 4 januari 1932, echtgenote van Beckers, Jacob Hubert Henri; 3 Beenen, Joseph Hermann, geboren te Düsseldorf (Bondsrepubliek Duitsland) 10 juni 1911, wonende te Boechout (België); 4 van Brakel, Johanna Frederika, geboren te Deventer (Overijssel) 14 maart 1946, wonende te Harrogate, Yorks (Groot-Brittannië), echtgenote van Grinnell, John Thomas; 5 Doorns, Maria Palmijre, geboren te Herdersem, thans gemeente Aalst (België) 20 juli 1901, wonende te Herdersem, gemeente Aalst (België); 6 van Dun, Jacobus Cornelis, geboren te Meerle (België) 7 september 1935, wonende te Wuustwezel (België);