is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

Besluit van 3 mei 1979 tot schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van Voorburg van 29 augustus 1978, no. B 178, betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 26 april 1979, no. 0426931, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van burgemeester en wethouders van Voorburg van 29 augustus 1978, no. B 178 waarbij aan Burmah Castrol Nederland B.V., Oosteinde 137 te Voorburg vergunning is verleend voor het bouwen van een magazijn op het perceel kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, no. 3224;

Overwegende, dat het wenselijk is, om hangende het onderzoek van de vraag, of bedoeld besluit in strijd is met de wet, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

voornoemd besluit van burgemeester en wethouders van Voorburg te schorsen tot 1 november 1979.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 3 mei 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter