is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79* Stimulering van de werkgelegenheid en bestrijding van excessieve werkloosheid 10 300 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 80' Benzine, olie, smeermiddelen e.d. 105 769 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 300 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 22 930 000 81* Algemene en specifieke uitgaven 43 644 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 3 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 792 000 Onderafdeling IV. Koninklijke marechaussee Paragraaf 1. Algemeen beheer 82* Burgerpersoneel 83' Militair personeel Paragraaf 2. Operationele eenheden en ondersteunende diensten en onderdelen 84' Burgerpersoneel 85' Militair personeel 86* Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen 181 500 000 4 532 000 1 123 000 3 409 000 176 968000 6 072 000 132 865 000 14 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 87* Groot materieel 2 276 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 500 000 Vervoermiddelen en vaartuigen 1 170 000 Elektrisch en elektronisch materieel 556 000 Bewapeningsmaterieel 216 000 Springstoffen en munitie 334 000 88* Inventarisgoederen en klein materieel 800 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 89* Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen 8 785 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 9 500 000

90* Onderhoud Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 91 * Overige exploitatiekosten AFDELING III. DIENST VAN HET LOODSWEZEN ENZ. Paragraaf 1. Algemeen beheer 92* Burgerpersoneel 93* Militair personeel Paragraaf 2. Operationele eenheden en ondersteunende diensten en onderdelen 94" Burgerpersoneel 95* Militair personeel 96* Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen 97* Groot materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 300 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 41419 000 Schepen 19 600 000 Overig materiaal 8 000 000 98* Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 300 000 99* Exploitatie en onderhoud Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 2 000 000 100* Stimulering van de werkgelegenheid en bestrijding van excessieve werkloosheid 101 * Overige uitgaven Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 200 000 500 000 5 670 000 6 500 000 198 000 000 4 687 000 4 599 000 88 000 193 313 000 130 827 000 205 000 985 000 27 600 000 14 300 000 12 288 000 Memorie 7 108 000