is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges van ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 mei 1979.

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Buitenlandse Zaken, C. A. van der Klaauw

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, D. F. van der Mei

Uitgegeven de eerste juni 1979.

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1978/79,15 568 Hand. II 1978/79, bladz. 4929-4953; 5068-5071 Kamerstukken 11978/79, 15 568 (108) Hand. I 1978/79, Vergadering d.d. 22 mei 1979