is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

321

Besluit van 31 mei 1979 houdende toevoeging aan hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979 van bedragen, welke op hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 onbesteed zijn gebleven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 25 april 1979, nr. CBW79/U343;

Gelet op de wet van 21 maart 1979, Stb. 165, tot vaststelling van hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979;

Gelet op artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976;

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën van 30 mei 1979, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, nr. 479-2196;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan de artikelen van hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979, vermeld op de bij dit besluit behorende staat, worden toegevoegd de daarbij aangegeven bedragen, welke op de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 (vastgesteld bij de wet van 8 maart 1978, Stb. 106) onbesteed zijn gebleven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 31 mei 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter