is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaaldienst — uitgaven

Nummer 1 2000 1 2010 2020 Omschrijving van de uitgaven Werkelijke of vermoedelijke uitgaven over 2 3 Hoofdstuk 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen Paragraaf 0, Algemene financieringsmiddelen nominale aflossingen kosten van sluiten, vervroegd aflossen, converteren en disagio van leningen toevoeging aan reserves en fondsen Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 0 Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 0 Nadelig slot paragraaf 0 Paragraaf 7, Beleggingen aankoop van effecten kosten van aan- en verkoop toevoeging aan reserves en fondsen Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 1 Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 1 Nadelig slot paragraaf 1 Paragraaf 2, Reserves en fondsen 1 algemene reserves en fondsen overige reserves en fondsen Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 2 Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 2 Nadelig slot paragraaf 2 Totaal kapitaaluitgaven hoofdstuk 0 Totaal kapitaalinkomsten hoofdstuk 0 Nadelig slot hoofdstuk 0 Geraamd bedrag voor het dienstjaar 4 5

Kapitaaldienst — inkomsten

Nummer Omschrijving van de inkomsten Werkelijke of vermoedelijke inkomsten over Geraamd bedrag voor het dienstjaar 1 2 3 4 5 Hoofdstuk 0, Financiering en algemene dekkingsmiddelen Paragraaf 0, Algemene financieringsmiddelen 3000 1 nominale opbrengsten 2 agio bij uitgifte en disagio bij aflossing 3 afschrijvingen op kapitaaluitgaven 4 verbruik van voorraden 5 aflossingen op verstrekte leningen Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 0 Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 0 Voordelig slot paragraaf 0 Paragraaf 7, Beleggingen 3010 1 verkoop van effecten 3 beschikking over reserves en fondsen Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 1 Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 1 Voordelig slot paragraaf 1 Paragraaf 2, Reserves en fondsen 3020 1 algemene reserves en fondsen 2 overige reserves en fondsen Totaal kapitaalinkomsten paragraaf 2 Totaal kapitaaluitgaven paragraaf 2 Voordelig saldo paragraaf 2 Totaal kapitaalinkomsten hoofdstuk 0 Totaal kapitaaluitgaven hoofdstuk 0 Voordelig slot hoofdstuk 0