is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEELDIENST

Verdeeldienst

Num- Omschrijving mer 1 2 Werkelijke of vermoedelijke lasten/kapi taaluitgaven 3 Paragraaf 1, Op de functionele posten te brengen afschrijvingen, rentekosten en apparaatskosten Subparagraaf 1, Afschrijvingen 6.0 administratieve boekingen: a. afschrijvingen Subparagraaf 2, Rentekosten 2.3 overige goederen en diensten 5.0 rente 6.0 administratieve boekingen: b. bespaarde rente c. vorming van reserves en fondsen e. verrekeningen met............ f. overige administratieve boekingen Subparagraaf 3, Apparaatskosten 1.0 salarissen en sociale lasten 2.2 aankoop van duurzame roerende goederen 2.3 overige goederen en diensten 3.0 belastingen 4.0 inkomensoverdrachten 6.0 administratieve boekingen: c. vorming van reserves en fondsen d. verbruik van voorraden e. verrekeningen met........... Totaal paragraaf 1 Geraamd bedrag voor het dienstjaar 4 5

Verdeeldienst

Num* Omschrijving Werkelijke Geraamd bedrag voor mer of vermoedelijke baten/kapi taalinkomsten het dienstjaar 1 2 3 4 5 Paragraaf 7, Op de functionele posten te brengen afschrijvingen, rentekosten en apparaatskosten 1.0 salarissen en sociale lasten 5.0 rente 6.0 administratieve boekingen: c. beschikking over reserves en fondsen e. verrekeningen met............ f. overige administratieve boekingen bijdragen van de functionele posten: — van de gewone dienst — van de kapitaaldienst bijdragen van.............. Totaal paragraaf 1