is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJummpr/ omschrijving Oorspron kelijk bedrag van de geldlening of het voorschot Datum en no . besluit van Rentepercentage Restantbedrag van de lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar Bedrag van de in de in de loop van het dienstjaar verstrekte/te verstrekken leningen of voorschotten Bedrag van Restant bedrag van de lening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar Prov. Staten c.q. Commissaris van de prov. de goedkeuring de rente of het rentebestanddeel de aflossing of het aflossings bestanddeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ^ansporteren Totaal