is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toelichting'.

1a t/m c. Algemene opmerking: Een verder gaande specificatie, dan in dit model is opgenomen, is toegestaan. 02. Het totaal van de activa dient overeen te stemmen met de totaal boekwaarde aan het einde van het dienstjaar, zoals opgenomen in staat E. 3. Het bedrag van de verstrekte langlopende leningen is gelijk aan het totaalbedrag van de staat H, kolom 10. 5. De onder dit punt opgenomen vorderingen moeten worden gespecificeerd in een staat van nog te verhalen/vorderen bedragen. 2. Staat F geeft de specificatie van de hier op te nemen totaalbedragen. 4. Het totaalbedrag van de vaste geldleningen wordt ontleend aan staat G. 6. Deze post komt alléén voor bij de provinciale takken van dienst. 12. Het totaalbedrag van de gewaarborgde leningen wordt ontleend aan de staat J en wordt slechts binnenslijns vermeld. 14. Deze post komt evenals post 9 alléén voor bij de algemene dienst.