is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

07201 0720 2 0720 3 1720 1 1720 2 1720 3 0730 0 07301 0730 2 0730 3 0730 6 0730 9 elektriciteitsbedrijf - bijdrage in exploitatiesaldo - kapitaallasten van investeringsbijdragen en deelnemingen en rente van leningen - subsidies (bij voorbeeld aansluiting super onrendabele percelen) - stortingen in reserves en fondsen gasbedrijf zie 0720 1 waterbedrijf zie 0720 1 elektriciteitsbedrijf - uitkering van exploitatiesaldo - rente-uitkering en dividend - opname uit reserves en fondsen gasbedrijf zie 1720 1 waterbedrijf zie 17201 Paragraaf 3, Agrarische aangelegenheden Ten aanzien van de posten wordt opgemerkt dat behoort tot: apparaatskosten - Veewet - Ruilverkavelingswet - provinciale verordeningen ter zake verbetering van agrarische structuur - bijdragen aan derden - stortingen in reserves en fondsen land-, tuin- en bosbouw subsidies voor - proefvelden - voorlichtingsbedrijven - tentoonstellingen - waarborginstituten - bedrijfsontwikkeling veeteelt subsidies voor - bevordering fokkerij, rasverbetering e.d. van rundvee, paarden, varkens, geiten, pluimvee adviserende organen zie 0700 4 overige lasten donaties en lidmaatschappen van - Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij - Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging