is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 118* 119 123* 127 128 129 133 136 139 140 141 142 146 Artikel 118 wordt gelezen: Materiële uitgaven 1 795 000 waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XV 21 000 hoofdstuk XVII 55 000 76 000 zodat wordt uitgetrokken 1 719 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Onderafdeling XIII. Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden Paragraaf 1. Algemeen Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Artikel 123 wordt gelezen: Kosten voortvloeiende uit het verlenen van hulp in het kader van de Internationale Tarweovereenkomst 24 462 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 24 462 000 zodat wordt uitgetrokken Nihil Paragraaf 2. Dienstverlening ten behoeve van internationale activiteiten Personeelsuitgaven wordt verminderd met Artikel 128 wordt gelezen: Subsidie aan de Stichting Internationaal Agrarisch Centrum 939 000 waarvan wordt doorberekend aan: artikel 36 195 000 artikel 39 360 000 555 000 zodat wordt uitgetrokken 384 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Onderafdeling XIV. Marktordeningsvraagstukken Personeelsuitgaven wordt verminderd met 121 000 AFDELING III. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LANDINRICHTING EN DE VISSERIJEN Onderafdeling II. Algemene Zaken, Milieu en Planologie Paragraaf 1. Algemeen Personeelsuitgaven wordt verminderd met Artikel 136 wordt gelezen: Bijdrage aan de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw 105 000 000 Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 178 900 000 Bijdrage Hinderwet wordt verminderd met Paragraaf 2. Pachtzaken Personeelsuitgaven wordt verminderd met Materiële uitgaven wordt verminderd met Onderafdeling III. Cultuurtechnische Dienst Paragraaf 1. Algemeen Personeelsuitgaven wordt verminderd met Bijdragen in de kosten verbonden aan de uitvoering van werken over 1977 en vorige dienstjaren wordt verminderd met 182 000 118 000 162 000 128 000 185 000 420 000 263 000 103 000 1 585 000 1 060 000