is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 mei 1979

Juliana

De Minister van Defensie,

Scholten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de twaalfde juïï 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Stb. 1979,305, tekstplaatsing * Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 april 1979, Stb. 304 3 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 oktober 1968, Stb. 506 4 Laatstelijke gewijzigd bij de wet van 29 mei 1974, Stb. 330 Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 461 Hand. 111978/79, blz. 4795 Kamerstukken 11978/79, 15 461 (104) Hand. I 1978/79, blz. 851