is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling I. Algemene leiding 3 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 43 000 Onderafdeling II. Centrale Afdelingen van het Ministerie 7 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Het volgende artikel wordt ingevoegd: 8A Interim-maatregel jeugdige werklozen, deel uitmakende van de post voortzetting van in het kader van extra werkgelegenheids- 500 000 programma's getroffen arbeidsvoorzieningsmaatregelen Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard van het Ministerie 10 Uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bouwen en wonen wordt verhoogd met 14 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting in het subsidie aan de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (artikel 3 van de Wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) wordt verhoogd met 15 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting inzake nieuw-, aan- en verbouw van de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (artikel 3 van de Wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) wordt verminderd met Onderafdeling IV. Overige uitgaven 29 Overige sociale lasten wordt verhoogd met 1 000 000 AFDELING II. VOLKSHUISVESTING 34 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 4 471 000 37 Bijdragen ingevolge de Beschikking geldelijke steun toegelaten instellingen 1968 wordt verhoogd met 2 000 000 38 Bijdragen in de exploitatie van woningwetwoningen ingevolge de vóór 1968 geldende regelingen wordt verhoogd met 39 Bijdragen ingevolge de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1968 en de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1975 wordt verminderd met 40 Bijdragen ingevolge de Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen 1968 wordt verhoogd met 45 Lokatie-subsidies wordt verminderd met 46 Bijdragen ten behoeve van infra-structurele voorzieningen voor nieuwe stedelijke gebieden wordt verhoogd met Het volgende artikel vervalt: 47 Bijdragen aan gemeenten ten behoeve van de sanering Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan f 120 000 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 85 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IStb. 1927, 2591 Artikel 48 wordt gelezen: 48 Bijdragen aan gemeenten in de kosten verband houdende rnet de sanering en de stadsreconstructie Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan f 163 000 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 122 200 000 terwijl het artikel wordt verhoogd met 113 215 000 1 700 000 1 000 000 50 000 140 000 94 000 7 190 000 1 007 000 13 450 000 77 600 000 92 215 000 1 052 000 45 000 000 500 000 16 902 000 10 729 000 Nihil 7 300 000 58 500 000 910 400 000 268 900 000 460 000 000 535 850 000 120 920 000 118 725 000 191 960 000