is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag 74 Onderhoud, exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van opstallen en gronden wordt verhoogd met 10 800 000 102 750 000 74 A Onderhoud, exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van opstallen en gronden in het kader van het Extra Werkgelegenheidsprogramma 1973 wordt verhoogd met 250 000 545 000 74 F Onderhoud, exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van opstallen en gronden in het kader van het Extra Werkgelegenheidsprogramma 1977 II wordt verhoogd met 645 000 1 445 000 AFDELING VI. KADASTER EN OPENBARE REGISTERS Artikel 76 wordt gelezen: 76 Personeelsuitgaven 154 006 000 waarvan komt ten laste van hoofdstuk XIV (ruilverkaveling) 24 636 000 zodat wordt uitgetrokken 129 370 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met 2 940 000 129 370 000 Artikel 77 wordt gelezen: 77* Materiële uitgaven 26 672 000 waarvan komt ten laste van hoofdstuk XIV (ruilverkaveling en luchtkaartering) 5 871 000 zodat wordt uitgetrokken 20 801 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met 500 000 20 801 000 78 Kosten verband houdende met de automatisering van de kadastrale en hypothecaire boekhouding wordt verminderd met 1 883 000 7 217 000 Totaal 1 55 445 000 230 485 000 155 445 000 Saldo vermindering Gewone Dienst 75 040 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING II. VOLKSHUISVESTING 81 Leningen ingevolge de bepalingen van de Woningwet wordt verminderd met 213 425 000 3 549 800 000 81C Voorfinanciering van leningen te verstrekken door institutionele beleggers ten behoeve van de bouw van 10 200 woningwetwoningen wordt verhoogd met 70 150 000 271 200 000 AFDELING V. RIJKSGEBOUWENDIENST 82 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van opstallen en gronden door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst wordt verminderd met 7 000 000 391 900 000 82 D Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van opstallen en gronden door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst in het kader van het Extra Stimuleringsprogramma 1976 wordt verhoogd met 1 300 000 3 097 000 82 F Aanpassing van rijksgebouwen voor gehandicapten in het kader van het Extra Werkgelegenheidsprogramma 1977 II wordt verhoogd met 15 000 115 000 83 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van opstallen en gronden in het kader van de spreiding van rijksdiensten wordt verminderd met 2 800 000 15 390 000 Totaal 71 465 000 223 225 000 71 465 000 Saldo vermindering Buitengewone Dienst 151 760 000