is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

368

Wet van 4 juli 1979, houdende naturalisatie van Abou El Nour, Saïd Mohamed en 21 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Abou El Nour, Saïd Mohamed en 21 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Abou El Nour, Saïd Mohamed, geboren te Alexandrië (Egypte) 6 januari 1940, wonende te Haarlem (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Nour» en zijn voornamen als «Said Mohamed»; 2 Aridjis, Theologis, geboren te Utrecht (Utrecht) 17 mei 1935, wonende te De Meern (Utrecht); 3 Benson, George Charles, geboren te Kaapstad (Zuid-Afrika) 25 februari 1927, wonende te Olst (Overijssel); 4 Chi, Mei Hui, geboren te Ho-Kien (China) 17 juni 1943, wonende te Drachten, gemeente Smallingerland (Friesland); 5 El-Shazly, Mustafa Fouad, geboren te Alexandrië (Egypte) 21 maart 1950, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Shazly» en zijn voornaam als «Simon»;