is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af Uitgaven Artikel 1 wordt gelezen: 1 Aanleg en uitbreiding van door het Rijk te beheren of beheerde wegen en oeververbindingen Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 320 000 000 terwijl het artikel wordt verhoogd met: 18 000 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd: 1A Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1977-11 3 885 000 2 Onderhoud en verbetering van door het Rijk beheerde wegen en oeververbindingen: wordt verminderd met 17 000 000 De volgende drie artikelen worden ingevoegd: 2A Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13110 nr. 1) en het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974—1975, 13100 nr. 27) 32 000 2B Uitgaven verband houdende met het extra stimuleringsprogramma 1976 200 000 2C Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1977-11 3 660 000 3 Herstel van winter- en stormschade aan in onderhoud zijnde door het Rijk beheerde wegen en oeververbindingen: wordt verminderd met 800 000 5 Overige uitgaven: wordt verhoogd met 400 000 6 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259): wordt verminderd met 490 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd: 6A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip van de afsluiting van de dienst waartoe zij behoorden, op de artikelen ten laste waarvan zij gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschi kbaar waren 5 700 000 7 Bijdrage aan hoofdstuk XII van de rijksbegroting ten behoeve van de aanleg van fietspaden: wordt verminderd met 15 000 000 8 Nadelig saldo van de laatstelijk afgesloten rekening: word verhoogd met 20 640 000 Totaal 52 517 000 33 290 000 33 290 000 Saldo verhoging van de uitgaven 19 227 000 Inkomsten De volgende vijf artikelen worden ingevoegd: 9A Bijdrage van hoofdstuk XII van de rijksbegroting voor uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13110 nr. 1) en het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974—1975, 13100 nr. 27) 32 000 9B Bijdrage van hoofdstuk XII van de rijksbegroting voor uitgaven verband houdende met het extra stimuleringsprogramma 1976 200 000 9C Bijdrage van hoofdstuk XII van de rijksbegroting voor uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1977—11 7 545 000 9D Bijdrage van hoofdstuk XII van de rijksbegroting voor vervroeging c.q. versnelling van de uitvoering van waterstaatswerken in het kader van het Integraal Structuur Plan (I.S.P.) Noorden des Lands 16 300 000 9E Bijdrage van hoofdstuk XII van de rijksbegroting wegens hogere prijsstijgingen 1 700 000 Verhoging van de inkomsten 25 777 000