is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Na artikel II van de wet van 25 maart 1978, Stb. 149, tot vaststelling van hoofdstuk VI van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 wordt ingevoegd:

Artikel III

In afwijking van het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976 kan van artikel 12A voor het daarin vermelde doeleinde zonder beperking worden overgeschreven naar andere begrotingsartikelen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 juli 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de negentiende juli 1979

De Minister van Justitie, a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal; Kamerstukken I11978/79,15 595 Hand. I11978/79, bladz. 5876 Kamerstukken 11978/79,15 595(122) Hand. 11978/79, bladz. 1219