is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 juni 1979

Juliana

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Justitie,

E. A. Haars

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

1 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 10 februari 1972, Stb. 108. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1975/76, 13872; 1976/77, 13872; Hand. I11976/77, blz. 1973-2004; 2111-2128 2141-2159; 2188-2216; 2426-2428 Kamerstukken I 1976/77, 13872 (42, 55, 55a, 55b, 55c); 1978/79, 13 872 (96, 96a, 96b) Hand.1978/79, blz. 1102-1118; 1151-1167; 1199-1202;1205;1189-1194.