is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

394

Besluit van 26 juni 1979, houdende vaststelling van het recht, verschuldigd voor het aanbrengen van merken op schepen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Justitie van 26 januari 1979, nr. A/S 20405, Directoraat-Generaal van Scheepvaart; 28 maart 1979, nr. 479-0516, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Insp. der rijksfinanciën; 19 juni 1979,nr. 340/679, Afdeling Wetgeving Privaatrecht;

Handelende in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9 van de Maatregel Schepen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het recht, verschuldigd ingevolge artikel 9 van de Maatregel Schepen bedraagt f77,63 voor elke aanbrenging of vernieuwde aanbrenging van werken, de kosten van het af te geven getuigschrift daaronder begrepen.

Artikel 2

Ons besluit van 8 mei 1978, Stb. 329, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1979.

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 26 juni 1979

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman

De Minister van Financiën,

F. H. J. J. Andriessen

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel