is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

397

Besluit van 13 juli 1979 tot schorsing van het besluit van de raad van Soest van 21 juni 1979, Afd. I, nr. 13259, betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 9 juli 1979, nr. 0706925, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van de raad van Soest van 21 juni 1979, Afd. I, nr. 13259, waarbij aan C.W. van Rouwendaal, Koninginnelaan 104 te Soest in beroep vergunning is verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van drie schuren op het perceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, nr. 41;

Overwegende, dat het wenselijk is, om hangende het onderzoek van de vraag, of bedoeld besluit in strijd is met de wet, de tenuitvoerlegging daarvan te voorkomen;

Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

voornoemd besluit van de raad van Soest te schorsen tot 15 januari 1980.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 13 juli 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaertsvan Blokland

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel