is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat mitsdien dit besluit in strijd is met de wet en niet in stand kan blijven; Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1979, nr. 4);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 3 mei 1979, MMA/AR 203.057 en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 15 mei 1979, nr. CD 79/24, Afdeling Coördinatie Documentatieaangelegenheden, Bureau Interdepartementale Documentatiezaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het besluit van de gemeenteraad van Goes van 14 september 1977, nr. 25, wordt, voor zover het betrekking heeft op het gemeentelijk archief, vernietigd wegens strijd met de wet.

Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 mei 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, G. C. Wallis de Vries

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de zestiende augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter