is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 76 Uitgaven en subsidies verband houdende met activiteiten op het gebied van beroepenvoorlichting wordt verminderd met 95 000 80 Kosten van arbeidsvoorzieningsmaatregelen gericht op bevordering van de mobiliteit wordt verminderd met 1 000 000 81 Kosten van arbeidsvoorzieningsmaatregelen ter bevordering van de regionale ontwikkeling wordt verminderd met 1 000 000 82A Kosten Extra werkgelegenheidsprogramma 1973 wordt verminderd met 11 000 000 82C Arbeidsvoorzieningsmaatregelen in het kader van het z.g. 3,5 miljard programma (zitting stuk 1974—1975, 13 100 nr. 27) wordt verminderd met 6 930 000 82D Arbeidsvoorzieningsmaatregelen in het kader van de Nota inzake de werkgelegenheid (zitting stuk 1974—1975, 13 318 nr, 1) wordt verminderd met 7 250 000 82F Arbeidsvoorzieningsmaatregelen in het kader van het Extra stimuleringsprogramma 1976 (zitting stuk 1975—1976, 13 686 nr. 1) wordt verminderd met 66 990 000 82G Subsidieregeling stijging minimumloon 1977 wordt verminderd met 3 990 000 83 Uitgaven tot voortzetting van in het kader van extra-werkgelegenheidsprogramma's getroffen arbeidsvoorzieningsmaatregelen wordt verminderd met 124 500 000 84 Uitgaven ten behoeve van sociale arbeidsmarktmaatregelen in het kader van de Economische Structuurnota (zitting stuk 1975—1976, 13 955 nrs. 1—3) wordt verminderd met 94 400 000 Onderafdeling II. Provinciaal en regionaal apparaat 85 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 480 000 86 Materiële uitgaven wordt verminderd met 1 190 000 AFDELING VI. INTERNATIONALE ZAKEN Onderafdeling I. Algemeen beheer 88 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 425 000 Onderafdeling II. Emigratie 90 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 60 000 91 Algemene uitgaven wordt verminderd met Artikel 92 wordt gelezen: 190 000 92 Kosten verbonden aan het vertrek, het vervoer en de aankomst van emigranten en hun bagage en andere daarmede verband houdende kosten 11 502 400 waarvan komst ten laste van hoofdstuk V 10 000 000 zodat wordt uitgetrokken 1 502 400 waardoor het artikel wordt verhoogd met 140 000 95 Uitgaven voortvloeiende uit garanties in verband met door derden aan emigranten verleende kredieten wordt verhoogd met 35 000 T otaal 3 04 7 500 437 994 500 3 047 500 Saldo vermindering Gewone Dienst 434 94 7 000