is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

446

Besluit van 20 juni 1979, strekkende tot aanpassing van de tekst van het Koninklijk besluit van 4 januari 1966 (Stb. 3), houdende vaststelling van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering aan de tekst van het Fysiotherapeutenbesluit 1977 (Stb. 1977, 431)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 22 februari 1979, DG Vgz/VKG/VE, nr. 20171;

Gelet op de artikelen 8, tweede lid, 24, 30,47, tweede lid, en 93 van de Ziekenfondswet;

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 26 januari 1978, SV/EMG 2293);

De Raad van State gehoord (advies van 14 maart 1979, nr. 18);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 8 juni 1979, DG Vgz/VKG/VE, nr. 21028;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 3, onder d, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1966,3) 1 wordt in plaats van de woorden «Fysiotherapeutenbesluit 1973 (Stb. 540)» gelezen: «Fysiotherapeutenbesluit 1977 (Stb. 431)».

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 20 juni 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 februari 1974, stb. 64 .