is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bj; af toegestaan bedrag Artikel _’ ------— 35 Apparaats- en publiciteitskosten van de Stichting tot Bevordering van Investeringen in de Nederlandse Antillen en apparaatskosten van de Nederlandse Participatiemaatschappij voor de Nederlandse Antillen N.V. wordt verhoogd met 77 000 527 000 36 Deelneming in en financiering van investeringen in de Nederlandse Antillen wordt verminderd met 8 597 050 7 127 000 37 Kosten ter bevordering van industrievestigingen wordt verminderd met 4 133 600 190 000 38 Kosten verbond houdende met de voedselhulp aan de Nederlandse Antillen wordt verminderd met 952 600 137 800 40 Bijdrage voor de uitvoering van culturele projecten wordt verminderd met 6 858 800 6 299 900 43 Subsidie aan de Hogeschool te Willemstad wordt verminderd met 14 000 286 000 44 Subsidie voor medische post-graduate cursussen op Curacao wordt verhoogd met 14 000 264 000 45 Subsidie aan het Cara'ibisch Marienbiologisch Instituut te Willemstad wordt verhoogd met 200 000 400 000 48 Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Nederlands-Antilliaanse overheidsdienst en hun nagelaten betrekkingen wordt verhoogd met 507 000 1 207 000 49 Toeslagen op salarissen van rechterlijke ambtenaren van de Nederlandse Antillen wordt verhoogd met 80 000 430 000 Totaal 1 321 100 148 756 750 1 321 100 Saldo vermindering Gewone dienst 147 435 650, TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING II. NEDERLANDSE ANTILLEN 51 Deelneming van Nederland in de financiering van nietrendabele projecten ter versteviging van de economische basis van de Nederlandse Antillen door het verstrekken van gelden in de vorm van een lening (wet van 23 april 1964, Stb. 133) wordt verminderd met 7 127 700 18 500 52 Deelneming van Nederland in de financiering van ontwikkelingsprojecten in de Nederlandse Antillen in de vorm van leningen (Vijfjarenplan 1967-1971) wordt verminderd met 4 058 500 1 500 000 Vermindering Buitengewone dienst 11 186 200

Artikel II

Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt in hoofdstuk IV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977:

verhoogd met verminderd met en gebracht op de Gewone dienst de Buitengewone dienst 147 435 650 11 186 200 182 343 800 3 002 850 GEWONE DIENST Afdeling 1 279 900 Afdeling 11 147 715 550 3 862 900 178 480 900 BUITENGEWONE DIENST Afdeling II 11 186 200 3 002 850