is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 27 juni 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

’ Gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 december 1967, Stb. 672.