is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

465

Besluit van 1 augustus 1979 tot aanwijzing van inrichtingen voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid. Wet ziekenhuisvoorzieningen (Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 21 maart 1979, DG Vgz/PB/P, no. 11399;

Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971,268);

Gehoord het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 15 februari 1979) en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid (advies van 16 februari 1979);

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1979, no. 17);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk a.i., van 19 juli 1979, DG Vgz/PB/P, no. 13981;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Als categorieën van inrichtingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, worden aangewezen: A. Ziekenhuizen 1. algemene ziekenhuizen, 2. categorale ziekenhuizen, 3. inrichtingen waarin een enkelvoudige onderzoek- of behandelfunctie wordt uitgeoefend, 4. revalidatie-inrichtingen, 5. sanatoria, 6. centra voor epileptici. B. Verpleeghuizen verpleeghuizen voor somatisch zieken en geestelijk gestoorde bejaarden of verpleeghuizen waarin somatisch zieken dan wel geestelijk gestoorde bejaarden worden verpleegd.