is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

De beide in bijgaand ontwerp voorgestelde wijzigingen van aantallen lesuren komen voort uit de bij de mondhygiënistenopleidingen levende wens in de opleiding aandachtte geven aan de zorgverlening aan gehandicapten. Deze wens vindt onder andere steun in het advies inzake de gewenste toekomstige tandheelkundige voorzieningen in Nederland van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid (mei 1977).

Voorgesteld wordt aan het ontwerp terugwerkende kracht te verlenen tot 1 september 1978, aangezien de betrokken opleidingen reeds vanaf die datum met de voorgestelde wijziging hebben rekening gehouden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit