is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sectie A, nrs. 539 en 763, volgt de grens in zuidoostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwenhoorn, sectie A, nrs. 539 en 786 enerzijds en nr. 763 anderzijds tot aan het punt waar de percelen nrs. 786, 764 (water) en 763 samenkomen. Van dit punt wordt de grens in rechte lijn doorgetrokken tot aan de zuidelijke perceelsgrens van het perceel, sectie A, nr. 764 (water), daarbij laatstgenoemd perceel snijdend.

Vervolgens buigt de grens om in nagenoeg oostelijke richting en volgt zij de zuidgrens van genoemd (water) perceel tot het punt waar deze perceelsgrens wordt gesneden door het noord-noordwestelijk verlengde van de grens tussen de percelen sectie A, nrs. 785 en 366. Op dit punt buigt de grens om in zuid-zuidoostelijke richting, volgt zij bedoeld verlengde, daarbij het perceel sectie A, nr. 785 snijdend, en volgt zij vervolgens de grens tussen de percelen sectie A, nrs. 785,368,787 (water) enerzijds en 366 anderzijds tot aan het oostelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vervolgens wordt de grens in rechte lijn doorgetrokken tot de bestaande gemeentegrens tussen Hellevoetsluis en de gemeente Vierpolders wordt bereikt, daarbij het perceel sectie A, nr. 787 (water) snijdend. Hierna loopt de grens verder in zuidwestelijke, daarna in nagenoeg zuidoostelijke richting en volgt zij de bestaande grens tussen de gemeenten Vierpolders en Heenvliet enerzijds en Hellevoetsluis anderzijds tot aan het punt waar deze grens gesneden wordt door een lijn welke is gelegen in het midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heenvliet, sectie A, nr. 813 (zijnde het Voornse Kanaal).

c. grens met de nieuwe gemeente Bernisse:

Vanaf het onder b laatstgenoemde punt buigt de grens om in nagenoeg noordoostelijke richting en gaat zij door het midden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heenvliet, sectie A, nr. 813 en sectie B, nrs. 3395 en 3394 tot de grens tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Heenvliet wordt bereikt.

d. grens met de gemeente Rotterdam:

Vanaf het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens die tussen de gemeente Rotterdam enerzijds en de gemeenten Heenvliet, Zwartewaal en Rozenburg anderzijds tot het punt waar de grens tussen Rotterdam en Rozenburg omknikt in noordoostelijke richting, van welk punt de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting zijn: x = -80680,47 en y = -27801,58.

Vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —80725,80 en y = —27766,30, vervolgens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -80757,70 en y = —27744,00, daarna in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -80868,80 en y = -27678,20.

Vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —80973,35 en y = —27579,30, vervolgens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -81084,45 en y = -27499,15, daarna in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -81167,00 en y = -27404,20.

Vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —81240,70 en y = — 27333,80, vervolgens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —81755,42 en y = — 26904,59, daarna in een gebogen lijn meteen straal van 2917,50 meter naar het punt met de coördinaten x= -82140,27 en y= -26632,98.

Vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —82331,78 en y = —26519,80, vervolgens in een gebogen lijn met een straal van 3082,50 meter naar het punt met de coördinaten x = -82738,39 en y = — 26232,83, daarna in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -82940,43 en y = —26064,24.

Vanaf dit punt gaat de grens in een gebogen lijn met een straal van 1667 meter naar het punt met de coördinaten x = -83144,86 en y = -25861,22.

Vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -83235,24 en y = —25754,43 en vervolgens in een gebogen lijn met een straal van 290 meter naar het punt met de coördinaten x = -83401,19 en y = - 25657,12.