is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en y = —24096,99. Vandaar gaat de grens in een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -86729,77 en y = —23850,54 en vervolgens, eveneens in een rechte lijn, naar het punt met de coördinaten x = -87620,69 en y = -23645,80.

Op laatstgenoemd punt knikt de grens om in zuidelijke richting en gaat zij in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -87648,64 en y = -23750,27.

Op dit punt knikt de grens om in west-noordwestelijke richting en gaat zij in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -87986,27 en y = -23594,26.

Op laatstgenoemd punt knikt de grens om in zuid-zuidwestelijke richting en volgt zij de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rozenburg, sectie A, nrs. 2874, 2875 en 2876, vervolgens doorgaande in dezelfde richting de westelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Oostvoorne, sectie A, nr. 3552 tot aan het punt met de coördinaten x = - 88404,74 en y = - 24992,10.

Op laatstgenoemd punt knikt de grens om in noord-noordwestelijke richting en gaat in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —89013,31 en y = -23977,82, knikt op dit punt om in west-noordwestelijke richting en gaat in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = —89373,72 en y = -23894,93, buigt vervolgens om in west-zuidwestelijke richting in een gebogen lijn met een straal van 3000 meter naar het punt met de coördinaten x = -91048,88 en y = -23991,12, daarna in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -93548,91 en y = -24877,73.

d. grens in zee: Op het onder c laatstgenoemde punt knikt de grens in zuidwestelijke richting naar de vlaggestok van de alleenstaande toren in Goedereede met de coördinaten x = —97312,68 en y = —36522,18 en loopt dan in een rechte lijn tot het punt waar deze grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Goedereede en de op te heffen gemeente Rockanje snijdt. e. grens met de gemeente Goedereede: Op het onder d laatstgenoemde punt knikt de grens in nagenoeg oostelijke richting en volgt zij de bestaande grens tussen de gemeente Goedereede en de op te heffen gemeente Rockanje tot aan het punt van uitgang, waar de grenzen van de gemeenten Goedereede en Hellevoetsluis en de op te heffen gemeente Rockanje samenkomen. Artikel 6. De grens der gemeente Hellevoetsluis wordt in dier voege gewijzigd, dat zij komt te lopen als volgt: a. grens met de nieuwe gemeente Brielle: Deze komt te lopen als in artikel 4, onder b, is omschreven. b. grens met de nieuwe gemeente Bernisse: Deze komt te lopen als in artikel 3, onder e, is omschreven. c. grens met de gemeenten Middelharnis, Dirksland en Goedereede: Deze grens volgt de bestaande grens tussen de gemeente Hellevoetsluis enerzijds en de gemeenten Middelharnis, Dirksland en Goedereede anderzijds. d. grens met de nieuwe gemeente Westvoorne: Deze grens komt te lopen als in artikel 5, onder a, is omschreven. Artikel 7. De grens der gemeente Spijkenisse wordt in dier voege gewijzigd, dat zij komt te lopen als volgt: a. grens met de nieuwe gemeente Bernisse: Deze komt te lopen als in artikel 3, onder c, is omschreven. b. grens met de gemeente Rotterdam: Vanaf het punt van uitgang, bedoeld in artikel 3, onder c, volgt de grens in oostelijke en later in zuidoostelijke richting de grens der gemeente Rotterdam tot het punt waar de grenzen der gemeenten Rotterdam, Poortugaal en Spijkenisse tezamen komen.