is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. zij, die 35 of meer voor pensioen geldige dienstjaren hebben, waarbij ouderen in leeftijd vóór jongeren gaan; c. zij, die de leeftijd van 35 jaren nog niet hebben overschreden, te beginnen met hen, die laatstelijk het geringste aantal jaren zonder onderbreking in burgerlijke overheidsdienst hebben doorgebracht.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de dertigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Stb. 1931,248, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 maart 1979, Stb. 207.