is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij AFDELING II. CULTURELE ZAKEN 16 804 866 Onderafdeling 1. Algemene leiding 881 585 32 Kosten van onderzoek 582 405 33 Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek 299 180 Onderafdeling II. Kunsten 12 108 758 39 Subsidies en andere uitgaven voor muziek en dans 130 510 42 Subsidies en andere uitgaven letteren 328 500 44 Subsidies en andere uitgaven Beeldende Kunsten en Bouwkunst 5 862 465 45 Subsidies en andere uitgaven voor Film 4 011 063 52 Subsidies aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter 827 300 55 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor pu blikaties 107 230 57 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven 841 690 Onderafdeling III. Musea, monumenten en archieven 3 814 523 61 Materieel Rijksmusea 850 000 62 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voorwerpen 39 344 64 Tentoonstellingen in rijksmusea 118 079 81 Subsidies voor niet aan het Rijk toebehorende musea 68 870 82 Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden 275 780 83 Subsidies en overige uitgaven musea 44 450 86 Subsidies en andere uitgaven voor mon umentenzorg 2 385 000 91 Materieel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 33 000 AFDELING III. NATUURBEHOUD, RECREATIE EN MEDIA 118 380 758 Onderafdeling I. Algemene leiding 1 994 240 103 Kosten van onderzoek 1 994 240 Onderafdeling II. Sportzaken 12 862 455 107 Subsidies in investeringen sportaccommodaties 12 862 455

Artikelen van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waarop de bedragen onbesteed zijn gebleven

Artikel en omschrijving Bedrag 33 Kosten van onderzoek 582 405 34 Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek 299 180 40 Subsidies en andere uitgaven voor muziek en dans 130 510 41 Subsidies en andere uitgaven voor toneel, mime en letteren 328 500 42 Subsidies en andere uitgaven Beeldende Kunsten en Bouwkunst 5 862 465 43 Subsidies en andere uitgaven voor Film 4 011 063 50 Subsidies aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter 827 300 55 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor publikaties 107 230 57 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven 841 690 61 Materieel Rijksmusea 850 000 62 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochten kunstwerken en voorwerpen 39 344 64 Tentoonstellingen in rijksmusea 118 079 83 Subsidies voor niet aan het Rijk toebehorende musea 68 870 84 Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden 275 780 85 Subsidies en overige uitgaven musea 44 450 88 Subsidies en andere uitgaven voor monumentenzorg 2 385 000 93 Materieel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 33 000 105 Kosten van onderzoek 1 994 240 109 Subsidies in investeringen sportaccommodaties 12 862 455