is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL II

Aan de leden en plaatsvervangende leden van het tuchtcollege onderscheidenlijk de beroepscommissie die bij het inwerkingtreden van dit besluit de zeventig jarige leeftijd hebben bereikt wordt uiterlijk ontslag verleend op het tijdstip, waarop de termijn afloopt, waarvoor zij zijn benoemd.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 9 augustus 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, N. Smit-Kroes

Uitgegeven de achttiende september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Besluit van 16 januari 1954 (Stb. 6), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 december 1977 (Stb. 711).