is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Tang, Chik Fat, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 3 februari 1944, wonende te Haarlem (Noord-Holland); 21 Cheung, Wai Fong, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 17 maart 1949, echtgenote van Tang, Chik Fat; 22 Tang, Hau Wo, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 13 november 1951, wonende te Purmerend (Noord-Holland); 23 Torres Gijon, Rafael, geboren te Tanger (Marokko) 17 oktober 1951, wonende te Lelystad (Openbaar Lichaam «Zuidelijke IJsselmeerpolders»), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen worden gewijzigd in «Torres»; 24 Trommelen, Karl-Heinz, geboren te Duisburg (Bondsrepubliek Duitsland) 13 april 1945, wonende te Sas van Gent (Zeeland); 25 Varsano, Daniël, geboren te Sofia (Bulgarije) 23 juli 1942, wonende te Uithoorn (Noord-Holland); 26 Landman, Irit, geboren te Suzak (Sowjet-Unie) 1 oktober 1945, echtgenote van Varsano, Daniël; 27 Vogel, Alois, geboren te Wiener-Neustadt (Oostenrijk) 30 juli 1942, wonende te Uden (Noord-Brabant);

Artikel 2

Déze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de zevenentwintigste september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 689 Hand. I11978/79, 6118 Kamerstukken 11978/79,15 699 (1301 Hand. 11978/79, blz. 1268.