is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Szpak, Adelheid, geboren te Bochum (Bondsrepubliek Duitsland) 13 juni 1940, wonende te Katwijk (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt gewijzigd in «Spak»; 31 Verga Diogo, Mario, geboren te Rio Maior (Portugal) 27 april 1923, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Diogo» en de spelling van zijn voornaam wordt vastgesteld als «Mario»; 32 Wagner, Jochem, geboren te Schiedam (Zuid-Holland) 8 november 1938, wonende te Schiedam (Zuid-Holland).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan: 1 Csonka, Sandor, geboren te Boedapest (Hongarije) 27 juli 1963, wonende te Boedapest (Hongarije); 2 Ng, Sai Leung, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 22 september 1958, wonende te Hongkong (Verenigd Koninkrijk); 3 Ng, Kit Yung, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 23 juni 1966, wonende te Hongkong (Verenigd Koninkrijk).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie,

E. A. Haars

Uitgegeven de zevenentwintigste september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1978/79, 15 687 Hand. I11978/79, blz. 6118 Kamerstukken I 1978/79, 15 687 (130) Hand. I 1978/79, blz. 1268.