is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

513

Wet van 13 september 1979, houdende naturalisatie van Algazi, Roberto en 20 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Algazi, Roberto en 20 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Algazi, Roberto, geboren te Alexandrië (Egypte) 9 oktober 1936, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 2 Aronson, Luiz Henrique, geboren te Rio de Janeiro (Brazilië) 25 november 1951, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 3 Beek, Maria Johanna, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 1 augustus 1950, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 4 Beg, Petar, geboren te Mundanije (Joegoslavië) 30 mei 1939, wonende te Velp, gemeente Rheden (Gelderland); 5 Bidanic, Marija, geboren te Dabar (Joegoslavië) 21 februari 1958, wonende te Ridderkerk (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoeksters geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Bicanic»; 6 Bozic, Marija Antonija, geboren te Celje (Joegoslavië) 17 april 1939, wonende te 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant), met bepaling dat de spelling van verzoeksters geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Bozic»;