is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. dat de werkgever het arbeidsbureau zal mededelen indien gedurende een periode langer dan een maand van de vergunning geen gebruik is gemaakt, onder opgave van de reden daarvan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van dezelfde dag waarop de Wet arbeid buitenlandse werknemers in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 25 oktober 1979

Juliana

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

Uitgegeven de eenendertigste oktober 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter