is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

579

Besluit van 23 oktober 1979, houdende een verhoging van het maximumdagloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekering per 1 oktober 1979

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 september 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.495;

Gelet op artikel 9a, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering; De Raad van State gehoord (advies van 19 september 1979, No. 10d); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 oktober 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.990;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 1 genoemde maximumdagloon wordt verhoogd tot f232,51.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 oktober 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 23 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de achtste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 september 1976, Stb. 473