is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting, alsmede met het desbetreffende advies van de Sociaal-Economische Raad, in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 27 september 1979

Juliana

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

De Minister van Economische Zaken, G. M. V. van Aardenne

De Minister van Landbouw en Visserij, Van der Stee

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de dertiende november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 mei 1958, Stb. 287.